• Nadajemy certyfikat jakości usług

  • Doradzamy w sprawach podatkowych i prawnych

  • Organizujemy kursy szkoleniowe dla pracodawców, pracowników i uczniów (np. BHP)

  • Sprawujemy nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego uczniów
    (spisywanie umów uczniowskich, wydawanie pracodawcom szkolącym uczniów pełnej dokumentacji niezbdnej w trakcie szkolenia)

  • Przygotowujemy wnioski o zwrot kosztów kształcenia pracownika młodocianego po egzaminie czladniczym (pomoc de minimis)

  • Polecimy i pomożemy wypromować Twoją firmę przez Cech