CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W BYDGOSZCZY

ul. Jagiellońska 10

85-067 Bydgoszcz

tel. (52) 322-22-81 | tel. kom.: 0-601 794-997

 • Nadajemy certyfikat jakości usług

 • Doradzamy w sprawach podatkowych i prawnych

 • Organizujemy kursy szkoleniowe dla pracodawców, pracowników i uczniów (np. BHP)

 • Sprawujemy nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego uczniów
  (spisywanie umów uczniowskich, wydawanie pracodawcom szkolącym uczniów pełnej dokumentacji niezbdnej w trakcie szkolenia)

 • Przygotowujemy wnioski o zwrot kosztów kształcenia pracownika młodocianego po egzaminie czladniczym (pomoc de minimis)

 • Polecimy i pomożemy wypromować Twoją firmę przez Cech

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy

 
Starszy Cechu MIROSŁAW ŁATAŚ
Podstarszy Cechu MACIEJ MARYNOWSKI
Podstarszy Cechu JACEK STOPPEL
Członek Zarządu MARIA FISCHER
Członek Zarządu AGNIESZKA ZAREMBA-KONOPA
Członek Zarządu ANNA MIŁKOWSKA
Członek Zarządu ANNA DORNOWSKA
Członek Zarządu WITOLD ŻUCHOWSKI
Członek Zarządu CYPRIAN TORUŃSKI

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Barbara Mazurek
Członek Agata Stoppel
Członek Barbara Różańska
Członek Jarosław Banaszyński

Sąd Cechowy

Przewodniczący Stanisław Tomaszczuk

Zebrania Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych na 2018 rok:

14.06.2018r. godzina 16

11.09.2018r. godzina 16

11.12.2018r. godzina 16

 

 
 
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych na kadencję 2017-2020
 

Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy został powołany 19 września 1951 roku, decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Cech Rzemiosł Różnych był jednym z czterech utworzonych wtedy cechów branżowych i zrzeszał on rzemieślników działających na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu, w branżach: budowlanej, drzewnej, spożywczej, poligraficzno-papierniczej, wyrobu galanterii, przemysłowej oraz usługowej.

23 grudnia 1954 roku Wojewódzka Rada Narodowa podjęła decyzję o przejęciu przez Cech wszystkich branż. W tym okresie Cech wprowadził się do nowo wybudowanego Domu Rzemiosła, przy ul. Piotrowskiego 11. W niecały rok póżniej, 7 grudnia 1955 r., na wniosek Izby Rzemieślniczej wprowadzono kolejną reorganizację, w wyniku której Cech Rzemiosł Różnych stał się jednym z 5 cechów branżowych - zrzeszał rzemieślników z branż: poligraficzno-papierniczej, spożywczej, przemysłowej oraz usługowej. Zarząd Cechu utworzył wtedy 5 sekcji branżowych: fryzjerów, fotografików, cukierników, piekarzy, szczotkarzy - a w późniejszym czasie dodatkowo sekcje wytwórców galanterii i zabawek oraz introligatorską.

W latach 1961-65 nastąpił znaczny rozwój działalności rzemieślniczej, m.in. na skutek aktu prawnego dotyczącego zwolnień od podatków dla nowo uruchamianych zakładów rzemieślniczych. Decyzją władz państwowych przynależność do cechów była wtedy obligatoryjna. W związku ze wzrostem ilości Członków Cechu utworzono następujące sekcje:

 • fryzjerską
 • komunalną
 • chemiczną
 • zabawkarsko-galanteryjną
 • papierniczą
 • maglowania
 • wulkanizacyjną
 • szczotkarską
 • fotograficzną
 • przemysłową
 • kominiarską
 • sprzątania wnętrz

Duże zmiany nastąpiły w 1989 r., ponieważ wprowadzono dobrowolność przynależności do cechów. Pewna część Członków zrezygnowała z przynależności do Cechu, zapisało się natomiast wielu nowych rzemieślników, korzystających z udogodnień w procedurach tworzenia nowych zakładów.


Obecnie w branży rzemieślniczej, podobnie jak i w wielu innych, występują rozmaite trudności powodujące zmniejszanie się ilości funkcjonujących zakładów rzemieślniczych. Zauważalny jest fakt, iż znaczący kapitał państwa powstaje w wyniku działalności rzemieślniczej i dzieje się tak w większości państw. Wiemy, że rzemiosło wielokrotnie już przetrwało ciężkie chwile, więc i teraz zadbamy o to, by przetrwały wieloletnie tradycje, rzetelność, kunszt i wypracowane przez naszych ojców dobre imię. Rzemieślnik będzie dalej kojarzyć się wszystkim jako człowiek rzetelny, uczciwy i sumienny, który przede wszystkim wywiązuje się z powierzonego mu zadania zanim pomyśli o zapłacie.

Na zakończenie pragniemy przypomnieć (w kolejności chronologicznej) nazwiska Kolegów, którzy od 1951 roku sprawowali funkcje Starszych Cechu:

1. Kwiryn Kamiński - fryzjer
2. Stanisław Sajdak - mechanik maszyn biurowych
3. Edmund Chmielewski - introligator
4. Stefan Górecki - fryzjer
5. Zbigniew Bigoński - piekarz
6. Zbigniew Małecki - fotograf
7. Jan Stoppel - fryzjer
8. Mirosław Łataś - fotograf