Strona Główna | Władze Cechu | Działalność | Historia | Kontakt   
cechrr.bydgoszcz.pl
ul. Jagiellońska 10 | 85-067 Bydgoszcz | tel./fax: (0-52) 322-22-81 | tel. kom.: 0-601 794-997
 

Sekcja fotograficzna
Sekcja fryzjerska
Sekcja introligatorska
Sekcja kominiarska
Sekcja motoryzacyjna
Zakłady różne

Wyszukiwarka
 

Temat: Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje o uruchomieniu kolejnego kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w wybranym zawodzie rzemieślniczym. Spotkanie organizacyjne kursu wyznaczono na dzień 21 września 2009 r. o godzinie 14.30 w siedzibie KPIRiP przy ulicy Piotrowskiego 11 - (sala konferencyjna na parterze).
W programie nauczania przewidziano:
Dla czeladnika
- Technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, rysunek zawodowy
- Rachunkowość zawodową
- Dokumentację działalności gospodarczej
- Zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz podstawowe przepisy prawa pracy
- Podstawowe zasady ochrony środowiska
- Podstawową problematykę prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
- Zajęcia ponadprogramowe, ale obowiązkowe dla wszystkich uczestników z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
Dla mistrza
- Technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, rysunek zawodowy
- Rachunkowość zawodową wraz z kalkulacją
- Dokumentację działalności gospodarczej
- Zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz podstawowe przepisy prawa pracy
- Podstawowe zasady ochrony środowiska
- Podstawową problematykę prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
- Podstawy z psychologii i pedagogiki
- Metodykę nauczania
- Zajęcia ponadprogramowe ale obowiązkowe dla wszystkich uczestników z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Tematyka i zakres wykładów odpowiada programowi nauczania, który zatwierdzony jest przez Związek Rzemiosła Polskiego i obejmuje zagadnienia ze wszystkich tych przedmiotów, które wymagane są od kandydata na egzaminie czeladniczym, bądź mistrzowskim.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne uczestników, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu na uzyskanie tytułu czeladnika bądź mistrza w danym zawodzie. Zajęcia dla uczestników kursu będą odbywały się w ciągu tygodnia w dni robocze w godzinach popołudniowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, który przewiduje czas trwania kursu do trzech miesięcy. W programie zaplanowano ponad 90 godzin zajęć dydaktycznych.

Warunkiem ukończenia kursu będzie zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie nauczania. Osoby, które ukończą kurs otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego wydane przez KPIRiP orazdodatkowe zaświadczenie o uczestnictwie na zajęciach ponadprogramowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Wykładowcy prowadzący zajęcia to osoby z bogatym doświadczeniem, a ich wiedza poparta jest kilkuletnią praktyką z danego zakresu tematycznego, co pozwala na zachowanie odpowiednich standardów szkoleniowych. Wszystkie osoby posiadają przygotowanie pedagogiczne, potrafią nawiązać bezpośredni kontakt z uczestnikami. Doświadczenie wykładowców jest każdorazowo weryfikowane przez KPIRiP. Uczestnictwo w kursie jest płatne, według aktualnego cennika:
Kurs czeladniczy:
- 500 zł dla zakładów szkolących uczniów zrzeszonych w Cechach lub Izbie,
- 550 zł dla osób nie zrzeszonych.
Kurs mistrzowski:
- 550 zł dla zakładów szkolących uczniów zrzeszonych w Cechach lub Izbie,
- 600 zł dla osób nie zrzeszonych.

Poniżej zostały przedstawione zmiany w regulaminie kursu do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego, związane z formą płatności za kurs:
- Warunkiem zapisania osoby zainteresowanej na kurs jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości co najmniej 150 zł (najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu tj. do dnia 21.09.2009 r.), która zostanie wliczona w cenę kursu.
- W przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż kwota całego kursu pozostałą jej część należy uiścić po upływie miesiąca od dnia rozpoczęcia kursu tj. do 31 października 2009 r.

Wszystkich zainteresowanych kursem prosimy o zgłoszenie do dnia 18 września 2009 r. do Wydziału Doradztwa, Promocji Gospodarczej, Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego pod numerem telefonu 052 3223960, bądź bezpośrednio w biurze Izby, II piętro, pokój 29.
Osoba do kontaktu: Patrycja Chmara
Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są także na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, które możliwe są do pobrania na naszej stronie internetowej www.izbarzem.pl z możliwością odesłania na adres:
centrum@izbarzem.pl
Galeria zdjęć: (Kliknij na miniaturkę aby powiększyć)
Ilość dodanych zdjęć: 0